Daryl Chow – Psykolog, Ph.D. og forfatter

Vil du have adgang til det fulde interview med Daryl Chow, og alle de andre der medvirker i online kurset Den Selvstændige Psykolog?
Hvis ja, så klik her og læs om hvad kurset indeholder og hvordan du køber adgang til det.


Spørgsmål som Daryl besvarer i interviewet:

Hvorfor at Daryl blev særligt interesseret i hvordan at man som psykolog kan forbedre den første samtale man har med nye klienter.

Hvad man som terapeut kan gøre for at give mere værdi til en ny klient i den første samtale.

Hvorfor det i den første session, ifølge Daryl, er vigtigt at fokusere på både klientens problemer, men også hans/hendes ressourcer og interesser.

Hvad Daryl gør for at hjælpe nye klienter med at føle sig trygge.

Hvorfor at Daryl i den første session med en ny klient forsøger at få klienten til at komme ud med et nyt perspektiv på hans/hendes problem.

Hvad Daryl er opmærksom på når han runder den første terapisamtale af med en ny klient.

Hvorfor at det ifølge Daryl er vigtigt at man giver nye klienter en idé om hvad de kan forvente i de kommende terapeutiske samtaler.

Hvorfor at den terapeutiske alliance er vigtig, og hvad Daryl gør for at styrke den terapeutiske alliance med nye klienter.

Hvorfor at man som klinisk psykolog ifølge Daryl bør gøre brug af deliberate practice til at blive en bedre terapeut.

Hvordan at Daryl i sin egen klinik arbejder med deliberate practise, og hvad han har af råd til privatpraktiserende psykologer som i højere grad ønsker at gøre brug af deliberate practise til at øge effekten af det terapeutiske arbejde.